Condiţii

pag.-conditii

Condiţii generale de prestare a serviciilor de către „Asistenţa Psihologică”SRL

 1. Aceste condiţii generale sînt valabile în cazul tuturor serviciilor prestate de către „Asistenţa Psihologică”SRL (în continuare „Prestator”) către „Beneficiar”.
 2. Obligaţiile Prestatorului:
  •  să îşi dedice cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa de specialitate în favoarea Beneficiarului, făcînd toate eforturile de sinteză şi de creaţie pentru identificarea şi promovarea celor mai adecvate soluţii şi mijloace specifice, în vederea îndeplinirii serviciilor solicitate/comandate acceptate de Prestator, precum şi în vederea promovării şi protejării intereselor legitime ale Beneficiarului;
  •  să respecte normele de etică (deontologice) profesională, precum şi regulile de integritate morală şi loialitate faţă de beneficiar, asigurînd deplina probitate şi sinceritate în relaţia sa, bazată pe încredere, cu Beneficiarul;
  • să îndeplinească în termenul de execuţie convenit (estimat), cu promptitudine şi diligenţă, serviciile solicitate/comandate de Beneficiar şi acceptate de Prestator;
  • să notifice Beneficiarul cu privire la calitatea necorespunzătoare a materialului prezentat, sursă care poate determina calitatea serviciilor Prestatorului. O astfel de notificare suspendă termenul pentru finalizarea şi livrarea rezultatului prestării serviciilor cu perioada cuprinsă între data notificării şi data remedierii materialului sursă;
  • să restituie, la cererea Beneficiarului, orice documentaţie primită de la acesta, cu posibilitatea păstrării la comandă a copiilor de pe acestea;
  • să elibereze documente confirmative incasării de la Beneficiar a contravalorii serviciilor prestate;
  • să păstreze faţă de terţi confidenţialitatea comenzii, precum şi rezultatele serviciilor prestate.
 3. Obligaţiile Beneficiarului:
  • să plătească Prestatorului 100% avans preţul convenit pentru serviciile prestate în momentul acceptării comenzii;
  • să asigure prestatorului toate condiţiile necesare pentru prestarea serviciilor.  În acest sens, Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului în momentul acceptării comenzii, materialele de care ultimul are nevoie;
  • să remedieze calitatea necorespunzătoare a materialului sursă cu privire la care a fost notificat de către Prestator. Beneficiarul recunoaşte şi acceptă că perioada cuprinsă între momentul primirii notificării Prestatorului şi momentul remedierii calităţii materialului sursă, termenul de executare a serviciilor cu privire la materialul sursă notificat se suspendă.
 4. Rezultatele serviciilor prestate de către Prestator Beneficiarului, exprimate prin        descrieri, concluzii şi recomandări nu pot servi ca probe pe dosare administrative, civile şi penale.
 5. Informaţia oferită către Beneficiar constituie părerea specialistului calificat al Prestatorului asupra problemelor discutate în baza materialelor oferite de către primul.