Teambuilding

teamb

Serviciul este pentru a forma şi dezvolta abilităţile de lucru în echipă (tehnici de echipă), care stau la baza unui management eficient. Aceasta ar putea include următoarele obiective:

 • armonizarea scopurilor comune;
 • acceptarea responsabilităţii pentru succesul echipei;
 • leadership situaţional (conducere în sarcina) şi schimbarea stilului de conducere  în concordanţă cu caracteristicile problemei şi trebuinţele colectivului;
 • determinarea nivelului de pregătire a angajatului pentru a executa sarcina;
 • selectarea pârghiilor eficiente de influenţă asupra angajaţilor pentru realizare maximală a obiectivelor;
 • interacţiune constructivă între angajaţi şi conducător;
 • adoptarea unei politici de conducere eficiente şi de succes;
 • formarea spiritului de echipă – formarea unui sentiment stabil de „Noi”;
 • dezvoltarea încrederii între oameni, înţelegerea şi acceptarea caracteristicilor individuale ale fiecăruia în parte, crearea de motivaţie pentru activităţi comune ;
 • valorificarea experienţelor  în crearea acţiunilor comune eficiente;
 • creşterea autorităţii managerilor;
 • dezvoltarea loialitatăţii participanţilor la program;
 • utilizarea eficientă a punctele forte ale membrilor echipei;
 • distribuirea rolurilor în echipa pentru obţinerea rezultatelor optime;
 • crearea unui mediu confortabil de lucru în echipă.

Unul dintre efectele unor astfel de activităţi devine coeziune totală a echipei, care este direct proporţională cu succesul activităţii întreprinderii/organizaţiei.