Preturi

Consiliere psihologica

Acest serviciu este predestinat pentru persoanele care traversează o perioadă dificilă în viaţă.

Psihologul va ajuta clientul să vadă problemele sale sub alte aspecte, va discuta cu el acele caracteristici ale comportamentului său şi modele de relaţii interpersonale, care au devenit sursa dificultăților.

În cadrul consultaţiei clientul poate să conştientizeze şi să realizeze situaţia reală, să ia altă atitudine faţă de ceea ce se întâmplă şi să-şi modifice comportamentul pentru a reuşi în dificultate.

Problemele care pot fi soluţionate în cadrul consilierii pot fi:

 • dezvoltarea personală;
 • conflictele dintre părinte-copil;
 • problemele maritale;
 • dificultăţi la locul de muncă;
 • lipsa de încredere;
 • depresie (inclusiv post natale (pentru mame)) şi stres;
 • leziuni, pierderi;
 • dependenţă şi co-dependență;
 • probleme în relaţii, probleme sexuale;
 • crize personale şi de familie, conflicte;
 • temeri şi fobii;
 • viaţa cu o rudă bolnavă;
 • pierderea locului de muncă;
 • scenarii moştenite de familie etc.

1000 lei / şedinţă 60 min.

Consiliere psihologică on-line

1000 lei / şedinţă 60 min.

Consiliere maritală

(consiliere de cuplu/familie)

Consilierea maritală pentru cupluri are menirea de a elucida şi corecta stilurile nepotrivite de comunicare şi corelaţie dintre doi parteneri de viaţă şi obţinerea unui comportament potrivit şi eficient. Acest lucru se obţine prin clarificarea şi înţelegerea de către cei doi a propriilor atitudini. Inevitabil, cînd intram într-o relaţie intimă, ne sunt puse la încercare vechile modalităţi de comportament pe care le foloseam zi de zi. Însă, cînd e vorba despre DOUĂ persoane, ele nu ne mai sunt potrivite, deoarece erau eficiente doar pentru noişi, eventual, pentru familia din care venim.

1000 lei / şedinţă 60 min.
Dezvoltare personală

(consiliere în formarea şi menţinerea imaginii de sine,
promovare în activităţi publice, inclusiv politice)

Aplicarea metodelor noi, performante şi eficiente de schimbare a comportamentelor şi atitudinilor, de gestionare a emoţiilor, de auto-cunoaştere şi reformare. Dezvoltarea personală oferă o schimbare între necesitate şi dificultate, procesul aduce la un nivel al cunoaşterii dobândit prin experienţa personală directă, sesizând resursele pe care nici nu ştii că le porţi în tine.

Prin dezvoltarea personală poţi dobîndi deprinderi de a cîştiga credibilitate şi respect, de a-ţi valorifica cele mai bune calităţi şi de a reuşi în cele mai îndrăzneţe aspiraţii.

1000 lei / şedinţă 60 min.

Teambuilding

Serviciul este pentru a forma şi dezvolta abilităţile de lucru în echipă (tehnici de echipă), care stau la baza unui management eficient. Aceasta ar putea include următoarele obiective:

 • armonizarea scopurilor comune;
 • acceptarea responsabilităţii pentru succesul echipei;
 • leadership situaţional (conducere în sarcina) şi schimbarea stilului de conducere în concordanţă cu caracteristicile problemei şi trebuinţele colectivului;
 • determinarea nivelului de pregătire a angajatului pentru a executa sarcina;
 • selectarea pârghiilor eficiente de influenţă asupra angajaţilor pentru realizare maximală a obiectivelor;
 • interacţiune constructivă între angajaţi şi conducător;
 • adoptarea unei politici de conducere eficiente şi de succes;
 • formarea spiritului de echipă –formarea unui sentiment stabil de „Noi”;
 • dezvoltarea încrederii între oameni, înţelegerea şi acceptarea caracteristicilor individuale ale fiecăruia în parte;
 • crearea de motivaţie pentru activităţi comune;
 • valorificarea experienţelor în crearea acţiunilor comune eficiente;
 • creşterea autorităţii managerilor;
 • dezvoltarea loialitatăţii participanţilor la program;
 • utilizarea eficientă a punctele forte ale membrilor echipei;
 • distribuirea rolurilor în echipa pentru obţinerea rezultatelor optime;
 • crearea unui mediu confortabil de lucru în echipă.

Unul dintre efectele unor astfel de activităţi devine coeziune totală a echipei, care este direct proporţională cu succesul activităţii întreprinderii/organizaţiei

250 lei / persoană / 8-20 ore / cîte 3 ore pe zi

Ajutor psihologic în crearea reclamei

Serviciu pentru agenţiile de reclamă, persoanele interesate.

Individual, în dependenţă de caz

Coaching

Coaching-ul este o metodă de a direcţiona, instrui şi pregăti o persoană sau un grup de persoane cu scopul de a atinge obiectivele propuse sau de a deprinde anumite abilităţi. Această activitate este un antrenor personal ce permite oricui să atingă un nivel de performanţă care ar fi imposibil de atins muncind singur. El oferă suport pentru antrenare, ca să te descoperi singur, pune exact întrebările pentru răspunsurile de care ai nevoie în acel moment al dezvoltării tale.
Prin coaching oamenii deprind cum să înveţe din greşeli şi apoi să nu le mai repete niciodată, învaţă din trecut şi trăiesc în viitor.

1000 lei / şedinţa 60 min.

250 lei/ persoană/ şedinţa 60 min./ în cazul consultării grupului

Kinesica (paralinguistică)interpretarea gesturilor (mimicii, expresiilor faciale), utilizate în procesul de comunicare uman, interpretarea limbajului corpului (gesturi, expresii faciale), utilizate în procesul de comunicare umană, comportamentul uman reflectat în manifestările non-verbale, care includ expresii faciale (de mişcare a muşchilor faciali), pantomimă (mişcarea întregului corp), “mimetism vocal” (intonaţie, ton, ritm, voce), model spaţial (suprafaţă de teren, proprietate şi deplasare), expresie (expresivitate, afişaj putere de sentimente, experienţe), care pot fi decisive în interpretarea enunţurilor vorbite.

Alternativă avantajoasă a detectorului de minciuni.(nu necesită acordul obligatoriu al examinatului)

Materiale necesare – imagini video.

Semnificaţiile gesturilor oferă informaţii suplimentare la nota verbală:

1.Starea mentală a interlocutorului;
2.Atitudinea lui faţă de participanţii la discuţie;
3.Dorinţa sa ascunsă, exprimată fără cuvinte, sau oprită de conştiinţă;
4.Sarcinile (dorinţele şi trăirile ascunse), care nu sunt incluse în textul verbalizat –dar ceea ce a rămas în mintea interlocutorului. Trăirile exprimate într-o formă simbolică generalizata;
5.De obicei, gesturile exprimă atitudinea nu pentru oricare semn, ci doar la informaţiile emoţional semnificative;

6.De obicei, mai întîi apare gestul, apoi vine concluzia. Aşa dar, se poate anticipa natura concluziei.

Serviciul este pentru agenţiile de pază şi securitate, agenţii de detectivi, alte persoane interesate.

35 lei/min
 

Examinarea psihologică a solicitanţilor (cu eliberarea avizelor) pentru obţinerea permisului de deţinere, portul şi folosirea armelor de foc.

500 lei/persoană

Mai mult de 10 persoane – preț negociabil

Program de testare psihologică pentru selectarea cadrelor

Scopul programului: elucidarea trăsăturilor morale şi, tangenţial, intelectuale, însuşirilor şi aptitudinilor prin care se caracterizează personalitatea candidatului:

 • încrederea sau neîncrederea în sine;
 • autoapreciere;
 • determinarea stăpânirii de sine;
 • aprecierea gradului de nervozitate;
 • amabilitate, flexibilitate – rigiditate, tiranie, răzbunare;
 • conştiinciozitate, moliciune – duritate, asprime;
 • realism;
 • abilităţile de comunicare;
 • tăria de caracter – lipsa de voinţă (abulie);
 • conştiinciozitate, seriozitate, corectitudine;
 • continuitate, succesiune, disciplina gândirii – insucces, incoerenţa ideilor;
 • maturitate – infantilism;
 • diplomaţie, sociabilitate – caracter închis, rezervat;
 • compatibilitate – incompatibilitate în colectiv;
 • activitate, mobilitate – pasiv;
 • expresivitate – reţinut;
 • sensibilitate – indiferenţă;
 • sinceritate – falsitate;
 • agresivitate – bunăvoinţă;
 • perseverenţa în atingerea scopurilor;
 • simţul responsabilităţii.
 • determinarea intenţiilor şi motivelor reale pentru angajarea la serviciu;
 • devotament, păstrarea secretului.

Obiective:

 • identificarea şi distingerea comportamentului fiecărui candidat în parte (ţinând cont de factorii enumeraţi mai sus), capacitatea lor de a se exprima (verbal sau metalingvistic), de a lucra individual sau în grup;
 • elucidarea capacităţilor intelectuale, analitico-practice, organizatorice, profesionale, specifice şi deosebite ale candidaţilor.
1000 lei/persoană

Mai mult de 10 persoane – preț negociabil